Ga naar de website van Proloog

 

Ouderparticipatie
Leesouders, luizencontrole-ouders, ouders die rijden, ouders die begeleiden tijdens activiteiten, ouders in de ouderraad, ouders in de medezeggenschapsraad… Ouderhulp is zeer gewenst en onmisbaar!


Intekenlijst
Aan het begin van het schooljaar krijgen alle ouders een intekenlijst. Hierop kunt u intekenen voor diverse activiteiten. Vindt er tijdens het schooljaar een activiteit plaats en zijn er nog onvoldoende chauffeurs, dan hangen de leerkrachten een intekenlijst op de deur van het lokaal. Hier kunt u voor deze activiteit dan intekenen.


Als school zijn wij trots op het feit dat (groot)ouders zeer actief bij diverse activiteiten zijn betrokken. Dankzij deze hulp kunnen wij veel activiteiten organiseren.