Ga naar de website van Proloog

 
Omdat we in de school werken met een continurooster eten alle kinderen tussen de middag een broodje op school. De leerkracht en een vrijwilliger helpen de kinderen waar nodig.