Ga naar de website van Proloog

 

Buitenschoolse opvang (B.S.O)
Schooltijden van kinderen en werktijden van ouders sluiten vaak niet op elkaar aan. Opvang is dan ook nodig. Bij de buitenschoolse opvang kunnen de kinderen voor schooltijd, na schooltijd, op vrije dagen en in vakantie terecht. In verband met de wetgeving valt de tussenschoolse opvang niet onder de buitenschoolse opvang. 


Wat kunt u verwachten?

De kinderen van 4-13 jaar worden opgevangen in een voor hen speciaal ingerichte ruimte, waarin individueel spel, groepsactiviteiten, gezelligheid en een vertrouwde sfeer worden geboden. De groepsgrootte bedraagt maximaal 20 kinderen. In onze organisatie staat het kind centraal! Het kind moet zich thuis voelen en veiligheid ervaren.

 

Onze werkwijze

Onze professionele medewerkers zijn betrokken en werken met plezier. We geven ruimte voor ontwikkeling en zelfontplooiing, en stimuleren het nemen van initiatieven. Onze organisatie is open en transparant, we werken doelmatig en efficiënt. Wij werken klantgericht, dat betekent dat we positief en respectvol met elkaar en met onze klanten omgaan. We staan open voor nieuwe ideeën, hebben respect voor andere opvattingen en bieden ruimte voor discussie en overleg. 

Wilt u een kijkje komen nemen?

Een bezoek aan de BSO is natuurlijk altijd mogelijk, bel daarvoor met BSO De Weide: tel. 06 - 30 17 25 11.

 

Meer informatie of aanmelden

Naast de buitenschoolse opvang bieden wij ook opvang in de vakantie. Heeft u nog vragen? Neem dan gerust contact op met BSO De Weide, tel. 06-30 17 25 11.

Belangrijke telefoonnummers

Krijgt u het antwoordapparaat? Spreek dan een boodschap in. Wij controleren regelmatig het antwoordapparaat, in elk geval VOOR iedere pauze. Wanneer u een boodschap op het antwoordapparaat inspreekt met het verzoek terug te bellen, dan zorgen wij dat er zo spoedig mogelijk contact met u wordt opgenomen.