Ga naar de website van Proloog

 

 

Wat is de MR? 
Op elke school worden voortdurend beslissingen genomen. Beslissingen die te maken hebben met het onderwijs dat wordt gegeven of beslissingen die te maken hebben met de school zelf. Het ministerie van OCW vindt het belangrijk dat alle betrokkenen hierover zoveel mogelijk kunnen meepraten. Daarom beschikken scholen over een medezeggenschapsraad.

Wat zijn de taken van de MR?
Besluiten die de directie en/of het schoolbestuur neemt, worden voorgelegd aan de MR. De medezeggenschapsraad geeft adviezen en neemt besluiten over onderwerpen die met het beleid van de school te maken hebben. Op zijn beurt kan de medezeggenschapsraad elk standpunt dat zij heeft kenbaar maken aan de directie of het bestuur.
 

Wie zitten er in de MR van o.b.s. De Weide?
De leden van de MR zijn:

Jacob Borger (voorzitter)           

Ouder

José Eshuis

Leerkracht

Ineke Turksma

Leerkracht 

Monique Riedstra 

Leerkracht

Marjon de Vries

Leerkracht

Greetje van der Veen 

Leerkracht

Jitske Beek

Ouder

Tjitske Steerenberg

Ouder

Tamara Schmidt Crans

Ouder

Anouck Veenstra

Ouder


Vragen & contact
Heeft u vragen? Neem dan gerust contact op met een van de leden van de MR. Dit mag ook per mail: mr.deweide@proloog.nl 

Het huishoudelijk reglement van de MR vindt u hier: Huishoudelijk Reglement MR OBS de Weide.pdf
De statuten van de MR vindt u hier:Statuten MR OBS de Weide .pdf
Het jaarplan 2016-2017 van de MR vindt u hier: Jaarplan Medezeggenschapsraad OBS de Weide 2016_2017.pdf
Het jaarverslag van de MR vindt u hier: Jaarverslag MR OBS de Weide 20152016.pdf


Notulen

Benieuwd naar de notulen van de laatste vergadering? Deze kunt u als pdf downloaden:
. Notulen MR 02102017.pdf
. Notulen MR 06-07-17.pdf 
. Notulen MR 08-06-17.pdf
. Notulen MR vergadering 19-04-2017.pdf
. 2017 Notulen MR vergadering 21 maart 2017 .pdf
.
Notulen MR 23 november 2016.pdf.  
. Notulen MR vergadering 19 september 2016.pdf