Ga naar de website van Proloog

 

Het Jeugd- en Gezinsteam Leeuwarden Zuidoost

Als school werken we samen met het Jeugd- en Gezinsteam Leeuwarden Zuidoost. Het Jeugd- en Gezinsteam Leeuwarden Zuidoost biedt informatie, advies en ondersteuning op alle leeftijdgebieden aan gezinnen met kinderen t/m 18 jaar in Zuiderburen, Aldlân, De Zuidlanden, Hempens-Teerns en Goutum.

 

Waarmee kan het Jeugd- en Gezinsteam u helpen?

Wanneer u als ouder(s)/ verzorger(s) vragen heeft over de opvoeding, het opgroeien of de gezondheid van uw kind, kunt u terecht bij het Jeugd- en Gezinsteam. Maar ook bij vragen over financiën, huisvesting of het zoeken van werk kunt u hulp krijgen van het Jeugd en Gezinsteam. Wanneer het Jeugd- en Gezinsteam niet zelf kan helpen, wordt u doorverwezen naar het juiste adres. Het Jeugd- en Gezinsteam kan ook in overleg met u worden ingeschakeld wanneer de leerkracht bijvoorbeeld ontwikkelingsproblemen signaleert bij uw kind. Er kan dan in overleg met u en de intern begeleidster hulp worden gevraagd bij het Jeugd- en Gezinsteam. Zo kan school, samen met u, het probleem verkennen en samen zoeken naar een oplossing. Want het doel is dat uw kind zich goed voelt. Thuis en op school! 

 

Hoe komt u in contact met het Jeugd- en Gezinsteam?

Namens het Jeugd- en Gezinsteam is Teresa Worlitzsch elke woensdag van 8.30 uur tot 9.30 uur bij ons op school. Teresa is sociaal werker bij het Jeugd- en Gezinsteam Leeuwarden Zuidoost. Zij is er voor ouders, kinderen en de school. Teresa luistert graag naar uw verhaal en geeft informatie en advies. Het Jeugd- en Gezinsteam biedt die hulp die het gezin nodig heeft. Uitgangspunt is om hulp van het Jeugd- en Gezinsteam zo snel mogelijk overbodig te maken. Is er echter langduriger hulp nodig, dan is dit uiteraard mogelijk. Wanneer het nodig is, kan Teresa doorverwijzen naar andere instanties.

Afspraak maken? 
Wanneer u een afspraak wilt maken, kunt u op woensdag tussen 8.30 uur en 9.30 uur bij Teresa terecht. Teresa heeft een eigen spreekkamer in de hal naar de peuterspeelzaal/ BSO. Dit staat op de deur aangegeven. U kunt buiten deze tijden ook telefonisch rechtstreeks een afspraak maken met Teresa op telefoonnummer: 06-13 34 11 10 of stuur een e-mail naar: t.worlitzsch@jeugdgezinsteam.nl. Het Jeugd- en Gezinsteam is gevestigd aan Het Hop 2 in Leeuwarden. Meer informatie vindt u op de website van het Jeugd en Gezinsteam.