Ga naar de website van Proloog

 

De schoolgids / Schooljaarverslag

Klik op onderstaande links om schoolgids en jaarverslag in te kunnen zien. Gids en jaarverslag zijn goed gekeurd door de MR en het bevoegd gezag van onze school. Op aanvraag is er een papieren versie beschikbaar.

Schoolgids 2017-2018: Correctie betreffende vertrouwenspersoon...... (blz. 19 schoolgids)
Mevrouw Feersma, vertrouwenspersoon ongewenste omgangsvormen & Integriteit en schoolmaatschappelijk werker bij Cedin, zal vanaf 1 september 2017 de rol van vertrouwenspersoon voor ouders van Proloogscholen op zich nemen. Zij volgt mevrouw van den Hoek op.

Zie onderstaande contactgegevens.

Cedin

Tjitske Feersma

Lavendelheide 21

9202 PD Drachten

Tel: 0880 200 300

Mob: 06 125 226 29

Mail: t.feersma@cedin.nl


Instemming schoolgids 2017-2018 door MR en bevoegdgezag

Jaarverslag 2016-2017

Instemming MR jaarverslag 2016-2017

Instemming bestuur jaarverslag 2016-2017
Schoolgids 2016-2017

Schooljaarverslag 2015-2016 de Weide.pdf

Instemming - vaststelling schoolgids 2016-2017 - Jaarverslag 2015-2016.pdf