Ga naar de website van Proloog

 
Toelating en verwijdering
Wilt u weten hoe we op o.b.s. De Weide omgaan met toelating en verwijdering van leerlingen? Download dan Protocol "Omgaan met elkaar" 

Voor een algemene brochure van VOS/ABB verwijzen we u naar het Katern Toelating en Verwijdering.