Ga naar de website van Proloog

 
Klachtenregeling
Wanneer u een klacht heeft, dient u deze het eerst in bij de leerkracht of bij de directeur. U kunt uiteraard ook terecht bij de vertrouwenspersoon van onze school, juf Ingrid Keuning.

In de 
Klachtenregeling van Proloog leest u hoe we als school met klachten omgaan.