Ga naar de website van Proloog

 

Recent inspectiebezoek; oordeel basisarrangement
Dinsdag 22 september 2015 is de inspectie bij ons op school geweest. Er werd een volledig kwaliteitsonderzoek gedaan. De inspectie spreekt haar waardering uit betreffende onze onderwijskwaliteit. Zij beloont dat met een positief oordeel en geen enkele onvoldoende op de items uit het waarderingskader. We vallen met onze school in het 'basisarrangement'.

Onderwijsinspectie

De Inspectie van het Onderwijs houdt toezicht op de kwaliteit van het onderwijs en op de naleving van wet- en regelgeving. Ook kijkt de inspectie naar de rechtmatigheid en doelmatigheid van het verkrijgen en besteden van middelen voor het onderwijs. De inspectie gaat uit van het principe ‘hoe beter de kwaliteit, hoe minder intensief het toezicht'. Een school die de zaken goed op orde heeft, verdient vertrouwen. Dit vertrouwen vertaalt de inspectie in minder toezicht. Is de kwaliteit echter niet in orde, dan treedt de inspectie op.

De uitgangspunten van het toezicht:

  • het bestuur is het eerste aanspreekpunt;
  • het toezicht is proportioneel en risicogericht;
  • de inspectie streeft naar een zo beperkt mogelijke administratieve last voor scholen;
  • alle scholen in het primair onderwijs worden ten minste eenmaal in de vier jaar bezocht.

Op basis van de jaarlijkse risicoanalyse schat de inspectie in of er bij een school risico's zijn wat betreft de onderwijskundige en financiële kwaliteit en de naleving van wet- en regelgeving.

De rapporten die u hier kunt openen, zijn rapporten gebaseerd op een jaarlijks onderzoek (jo=klein onderzoek) en een periodiek kwaliteitsonderzoek (pko=uitgebreid onderzoek) waarbij alle kwaliteitsaspecten werden bekeken.

Vragen?
Heeft u vragen aan de onderwijsinspectie? Dan kunt u mailen via het contactformulier op de site of stel uw vraag aan Postbus 51 via 0800-8051 (bereikbaar op werkdagen tussen 8.00 en 20.00 uur).

Vertrouwensinspecteur
Bij de Inspectie van het Onderwijs werkt een klein team van vertrouwensinspecteurs
. Ouders, leerlingen, docenten, directies en besturen kunnen de vertrouwensinspecteur benaderen wanneer zich in of rond de school problemen voordoen op het gebied van:

  • seksuele intimidatie en seksueel misbruik;
  • lichamelijk geweld;
  • grove pesterijen;
  • extremisme en radicalisering.

De vertrouwensinspecteur is tijdens kantooruren bereikbaar op 0900-1113111 (lokaal tarief).