Ga naar de website van Proloog

 
Waar de school voor staat
O.b.s. De Weide is een openbare basisschool. We werken volgens
de richtlijnen en doelstellingen zoals beschreven in de Wet Primair Onderwijs.

Het doel van ons onderwijs is kinderen optimaal te ontwikkelen tot zelfstandige, sociale en creatieve wereldburgers. We gaan uit van ieders talenten en verantwoordelijkheden.

O.b.s. De Weide is toegankelijk voor kinderen vanaf 4 jaar, ongeacht levens- of geloofsovertuiging. De samenleving in ons land bestaat uit mensen met verschillende opvattingen en maatschappelijke, culturele en levensbeschouwelijke achtergronden. Op school gebruiken wij deze verschillen om kinderen van elkaar te laten leren, met respect voor ieders identiteit. In de wijze van omgaan met elkaar hechten wij aan normen en waarden.