Ga naar de website van Proloog

 

Jaarplan.................

Een belangrijke kapstok in de school is het jaarplan. In dit plan staat omschreven wat onze ontwikkelpunten voor dit schooljaar zijn. Het plan wordt regelmatig geëvalueerd en bijgesteld. Aan het eind van het schooljaar legt de school verantwoording af over de behaalde resultaten door middel van een jaarverslag.

Klik hier onder op de link om het jaarplan in te kunnen zien. Het plan is vastgesteld door het bestuur van Proloog en de Medezeggenschapsraad van de Weide.
Er ligt ook een exemplaar ter inzage op school.

Jaarplan 2017-2018

Instemming jaarplan 2017-2018

Jaarplan 2016-2017 recent.pdf

Vaststelling jaarplan 2016-2017 door bestuur en MR de Weide.pdf