Ga naar de website van Proloog

 
Als school zijn we druk bezig om een eenduidige aanpak betreffende gedragsproblematiek te hanteren. We hebben hier een document voor ontwikkeld wat als leidraad binnen onze school dient. Op deze manier is het voor kinderen, ouders en medewerkers duidelijk wat er van een ieder wordt verwacht. Het document is ter bespreking in de MR van onze school ingebracht. De MR heeft positief geadviseerd. 

Hoe om te gaan met gedragsproblematiek.pdf