Ga naar de website van Proloog

 
Cultuuronderwijs
Aan onze school is cultuurcoach Sabine de Jong van Kunstkade verbonden. Kunstkade verzorgt een cultureel programma voor de basisscholen in Leeuwarden. Jaarlijks krijgt iedere school een gevarieerd aanbod van culturele instellingen en professionele aanbieders. Het doel is dat kinderen in hun basisschoolloopbaan kennismaken met alle instellingen in hun eigen omgeving en ervaringen opdoen in alle kunstdisciplines. Dit uitgebreid programma, het Kunstmenu, is terug te vinden op de website www.schoolkade.nl
Het Historisch Centrum Leeuwarden, Tresoar, Tryater, het Noord Nederlands Orkest, het Fries Natuurmuseum, de Bibliotheek, Film in Friesland, De Harmonie, Keunstwurk, Neushoorn en Fries Museum/Verzetsmuseum bieden theater- en museumbezoek, film, muziek en gastlessen op school. Daarnaast is er het KunstmenuPlus, een apart keuzeprogramma. De cultuurcoach draagt samen met (de cultuurcoördinator van de school en de leerkrachten de verantwoordelijkheid voor het cultuuronderwijs van onze school. Een belangrijk deel hiervan wordt ingevuld door het Kunstmenu. Daarnaast coacht de cultuurcoach leerkrachten en team, werkt met de kinderen in de klas en heeft een adviserende rol bij het vormen van beleid. De cultuurcoach kan ook de weg wijzen naar cursussen en activiteiten buitenschools, via de websitewww.kunstkade.nl

Jeugdcultuurfonds

Het is belangrijk dat u als ouder op de hoogte bent van de mogelijkheden van het Jeugdcultuurfonds. Wil uw kind dansen, muziek maken, fotograferen of toneel spelen? Of nog iets anders? Als dit financieel niet kan is er het Jeugdcultuurfonds! Het Jeugdcultuurfonds werkt nauw samen met scholen, Kunstkade en haar cultuurcoaches om zoveel mogelijk kinderen uit de doelgroep te bereiken. Het fonds is bestemd voor kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar. Een aanvraag doen is gemakkelijk: geen ingewikkelde papieren of eisen. Vraag de leerkracht, de cultuurcoach of kijk op: www.jeugdcultuurfonds.nl of friesland@jeugdcultuurfonds.nl