Ga naar de website van Proloog

 
Basis voor een goede start

Kindcentrum de Weide is een school voor primair openbaar onderwijs en maakt deel uit van PROLOOG.
De basisschool is de eerste etappe in het onderwijs. Daar wordt de basis gelegd voor de toekomst van een kind. De openbare (speciale) basisscholen in de gemeente Leeuwarden hebben zich als doel gesteld deze eerste etappe tot een succes te maken. Om dit doel te bereiken, hebben de openbare (speciale) basisscholen in Leeuwarden, Goutum, Lekkum en Wirdumhun krachten gebundeld in de organisatie PROLOOG, (PRimair Openbaar Onderwijs Leeuwarden met OOG voor ieder kind). Alle scholen voor primair openbaar onderwijs binnen de gemeente Leeuwarden maken deel uit van PROLOOG.
 

Waar vindt u Proloog?
Het bestuursbureau van Proloog is gevestigd aan:

Fonteinland 11
8913 CZ LEEUWARDEN
Tel. 058-234 75 20


Voor meer informatie bezoekt u de website www.proloog.nl