Ga naar de website van Proloog

 

Voortgezet onderwijs en de plaatsingswijzer
Voor verwijzing naar het voortgezet onderwijs werken wij sinds het schooljaar 2010-2011 met de plaatsingswijzer.
De plaatsingswijzer gaat uit van een meerjarig perspectief. Dit betekent dat toelating niet meer gebeurt op basis van een eindtoets. Deze wordt gebruikt als 'second opinion'. Het leerlingvolgsysteem van onze school wordt dus leidend voor de verwijzing naar het vervolgonderwijs.

Meer informatie
De website van het Voortgezet Onderwijs in Leeuwarden,
www.plaatsingswijzer.nl
, legt alle normen uit die gelden voor plaatsing in een bepaalde stroom in het vervolgonderwijs. Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen of wilt u meer weten over de plaatsingswijzer? Neem dan gerust contact op met de leerkracht van uw kind.


Als school hebben we een document gemaakt m.b.t de overgang naar het voortgezet onderwijs. Overgang naar het voortgezet onderwijs


 .