Ga naar de website van Proloog

 
Luizen
De ouders van het Luizen Opsporings Team (LOT) controleren alle kinderen en medewerkers na iedere vakantie op de aanwezigheid van luizen. In de onderbouw gebeurt dit in de klas, in de bovenbouw gebeurt dit buiten de klas.

 

Procedure bij luizen

Wordt er luis geconstateerd bij een van de kinderen, dan meldt de school dit telefonisch aan de betrokken ouders. Wij vragen van de ouders in de betreffende klas middels een brief om de kind(eren), maar ook zichzelf en andere huisgenoten, regelmatig te controleren op hoofdluis. Verder vragen we deze ouders om ook de directe omgeving te informeren. De getroffen klas wordt gedurende twee weken voorzien van luizencapes. Ouders worden verzocht om te melden wanneer hun kind weer luisvrij is.

 

Ondersteuning van GGD

Na twee á drie weken controleert het LOT opnieuw. Wordt er opnieuw hoofdluis geconstateerd, dan wordt in overleg met de betrokken ouders de GGD ingeschakeld om ouders te ondersteunen bij het oplossen van het probleem.