Ga naar de website van Proloog

 

De vijfde ziekte
De vijfde ziekte is een besmettelijke infectie­ziekte die wordt veroorzaakt door een virus. De ziekte komt het meest voor bij kinderen in de basis­schoolleeftijd. Voor kinderen is het een on­schuldige ziekte, maar infectie in de eerste helft van de zwangerschap kan het risico op een miskraam vergroten.
 

De verschijnselen van de vijfde ziekte zijn:

  • Grote en kleine rode vlekken die beginnen in het gezicht en zich verspreiden over het he­le lichaam. De vlekken trekken na een week weg. Daarna kunnen de vlekken echter onder invloed van warmte, kou, inspanning of stress gedurende enkele weken steeds weer terugkomen voordat ze definitief verdwij­nen
  • Lichte koorts
  • Vaak is het kind nauwelijks ziek
  • Bij volwassenen kan ook pijn in de gewrich­ten optreden. 

Hoe krijg je het?
Het virus verspreidt zich via hoesten en niezen door kleine, in de lucht zwevende vochtdrup­peltjes afkomstig uit de neus- en keelholte van het zieke kind. Kinderen met de vijfde ziekte zijn besmettelijk in de week voorafgaand aan de ziekte. Zodra de uitslag verschijnt, zijn ze niet meer besmettelijk.

Wat kunt u doen?

  • Zorg voor een goede algemene hygiëne
  • Zorg voor een goede ventilatie en het regelmatig luchten van de verblijfsruimten  

Moet ik mijn kind thuis houden?
Wering van school is niet zinvol. Op het moment dat de diagnose wordt gesteld, is het kind niet meer besmet­telijk. Wel moeten bij een bevestigd geval van de vijfde ziekte zwangere moeders en leerkrach­ten geïnformeerd worden. Ook opvoeders van kinderen met bloedziekten moeten worden geïnformeerd, omdat bij deze patiënten de ziekte ernstig kan verlopen.

Verder nog belangrijk om te weten

  • De vijfde ziekte kan gemakkelijk verward worden met andere 'vlekjesziekten'. Daar­om moet er eerst door de GGD gecontro­leerd worden of het echt om de vijfde ziekte gaat, voordat er verdere maatregelen wor­den.
  • Ongeveer 60% van de volwassenen heeft de ziekte in het verleden doorgemaakt en is er daardoor tegen beschermd. Eventueel kan door bloedonderzoek worden vastgesteld of iemand beschermd is.

 

(bron: GGD)