Ga naar de website van Proloog

 
Onze kinderen
O.b.s. De Weide telt bijna 220 leerlingen, verdeeld over acht groepen. Als school vinden wij het belangrijk dat onze leerlingen verantwoordelijkheid nemen, zelfstandig naar oplossingen kunnen zoeken en leren samenwerken.

Verantwoordelijkheid
Wij willen ieder kind bijbrengen dat het verantwoordelijk is voor het eigen werk
en gedrag. Ook respectvol omgaan met anderen vinden wij belangrijk. Verder leren
we kinderen keuzes te maken, opdrachten plannen en hulpbronnen te raadplegen.

Zelfstandigheid
We stimuleren kinderen zelfstandig naar oplossingen te zoeken. Alleen of samen
met anderen. Kan de oplossing niet worden gevonden, dan biedt de leerkracht hulp.

Samenwerken
Kinderen leren samenwerken. Zo ervaren ze dat samenwerken vaak leidt tot een
beter resultaat. We werken samen op basis van gelijkwaardigheid en respect.