Ga naar de website van Proloog

 

In een integraal Kindcentrum worden onderwijs, zorg en kinderopvang voor kinderen van 0 tot 12 jaar vormgegeven vanuit één pedagogische en didactische visie. Het is onze ambitie uit te groeien tot een goed functionerend IKC.

Een Integraal Kindcentrum (IKC) is een voorziening waar kinderen gedurende de dag samen komen om te leren, te spelen, te ontwikkelen en anderen te ontmoeten. Het IKC biedt een totaal pakket op het gebied van educatie, opvang en ontwikkeling, zorg, welzijn en vrije tijd.

Kernpunten vanuit het IKC….

Multidisciplinair samen werken aan een passend ontwikkelingsconcept voor kinderen 
Vragen en wensen van kind en ouder staan centraal 
Kwalitatief goed onderwijs – opvang - zorg, passend voor ieder afzonderlijk kind 
Ieder kind krijgt thuisnabij: onderwijs – opvang – zorg – vrije tijd 
Aansluitend dag arrangement: Verlengde schooldag / naschoolse activiteiten 
Samenwerking (intensieve) rondom kinderen en hun ouders
Bijdrage leveren aan de leefbaarheid in buurt / wijk 
Mogelijke achterstanden van kinderen voorkomen en proberen weg te nemen 
Actieve deelname van (alle) kinderen aan de samenleving bevorderen 
Kinderen een goede dagindeling bieden: aansluiting onderwijs – opvang vrije tijd
 

In ons IKC werken we nauw samen met Stichting Kinderopvang Friesland. Klik hier voor meer informatie.

Op deze pagina zullen met enige regelmaat documenten worden toegevoegd met betrekking tot de ontwikkeling van ons IKC.

Document overgang peuter kleuter.pdf