Ga naar de website van Proloog

 

Wat is de Oudervereniging?
Onze Oudervereniging (OV) is een afvaardiging van alle ouders van kinderen van o.b.s. De Weide. De OV helpt bij het organiseren en uitvoeren van allerlei activiteiten. Het gaat dan om de activiteiten die niet tot de kerntaken van het onderwijs behoren, maar die wel belangrijk zijn voor een leuke basisschooltijd van uw kind. Deze activiteiten worden altijd in samenspraak met de directie en leerkrachten (het team) georganiseerd. Om deze reden is er ook een teamlid lid van de OV. De samenstelling van de OV bestaat, naast het teamlid en de algemene leden, uit een voorzitter en vice-voorzitter, een penningmeester en vice-penningmeester en een secretaris. Op de pagina 'Leden OV' stellen de leden zich aan u voor.

Wat doet de Oudervereniging van o.b.s. De Weide?

De OV brengt ideeën in voor het extra leuk maken van de basisschoolperiode van onze kinderen en helpt bij de uitvoering, coördinatie en financiering van allerlei activiteiten. U kunt daarbij denken aan de festiviteiten rond Pasen(ontbijt/knutselcarrousel), Sinterklaas (inhuren SK en ZP, versieren school, cadeautjes en versnaperingen), Kerst (Kerstmarkt/Kerstdiner, versieren school) en de organisatie van de schoolreisjes en het schoolkamp Ook ondersteunen wij bij sportdagen en speciale gelegenheden. De OV verzorgt daarnaast o.a. de foto’s op de website van school, maakt de schoolkrant en regelt de administratie rond de Avondvierdaagse. Voor iedere activiteit wordt een deelcommissie opgesteld die los van de brede vergaderingen zelfstandig vergaderingen belegt.

 

Hoe werkt de Oudervereniging?

Een vereniging heeft normaal gesproken leden die daarvoor contributie betalen. Er zijn scholen die hun oudervereniging ook als zodanig besturen: een kind wordt lid en de ouders betalen daarom vanzelfsprekend contributie. Dat doen wij anders. Iedereen is uiteraard welkom op o.b.s. De Weide. Als een ouder ervoor zou kiezen het kind niet lid te maken van de vereniging, zou het kind dus kunnen/moeten worden uitgesloten worden van festiviteiten. Wij vinden dat onacceptabel en kiezen er vooralsnog voor om te blijven werken met de vrijwillige bijdrage. Diegenen die dat, om wat voor reden dan ook, niet kunnen of willen, verzoeken wij contact met ons op te nemen. Wanneer wij hier niet van op de hoogte zijn, blijft u (persoonlijk)benaderd worden om uw ouderbijdrage te voldoen. Er zijn overigens instanties die u kunnen helpen. Neemt u hiervoor contact op met school of met de oudervereniging. Bijdragen die niet voldaan worden, vullen wij aan uit onze reserves. Deze reserves bouwt de OV onder andere op met het ophalen van oud papier, het verspreiden van folders en het inzamelen van kerstbomen. Elk jaar geven wij een financiële verantwoording, door middel van een extra ‘Financiële Nieuwsbrief’, die per mail verstuurd wordt. Indien de gelegenheid zich voordoet en wij ons kunnen aansluiten bij een ouderavond, zullen we deze tevens in een algemene vergadering presenteren. Verkiezingen en herverkiezingen zullen wij ook op deze manier verzorgen.

 

Activiteitenplanning
Bent u benieuwd naar de activiteiten die de Oudervereniging dit schooljaar organiseert? Kijk dan op de activiteitenpagina. Hier vindt u ook de data van de vergaderingen.

Agenda en notulen vergaderingen
Wilt u de notulen van de vergaderingen lezen? Of bent u benieuwd naar de agenda van de eerstvolgende vergadering? Kijk dan op de pagina Agenda's en Notulen.

Enquête
Op 13 juni 2014 hebben wij als OV een enquête uitgereikt. De resultaten kunt u lezen op de pagina Resultaten enquête. Ook kunt u hier het rapport downloaden.

Vragen & contact
Heeft u vragen? Neem dan gerust contact op met één van de leden. U mag uw vraag ook mailen:
ov.deweide@proloog.nl